دریافت پروانه بهره برداری استیجاری

دریافت پروانه بهره برداری استیجاری

شرکت در 18 مرداد ماه 1400 موفق به دریافت پروانه بهره برداری از سازمان صمت استان اصفهان برای تولید اجرام نسوز کوره سالانه 2000 تن شد.