دریافت پروانه بهره برداری استیجاری

تلاشها به ثمر نشست - Heat Up

در آخرین ساعات پایانی روز 24 خرداد ماه سال 1401 با افتخار تمام گرما دهی اولیه (HEAT UP) کوره دوار زینتره دولومیت  آغاز شد  و تلاش سهامداران ، مدیران ، کارگران و زحمت کشان شرکت بعد از دوسال در شعله های اولیه مشعل خوش درخشید.

  مرحله Heat up  جز اولین  و مهمترین فعالیت های تثبیت در آجرهای نسوز ، اجرام ریختنی اجزاء و قطعات داخلی کوره ها می باشد که طی یک دستورالعمل از پیش تعیین شده حداکثر تا ده روز به دمای اولیه خواهد رسید و پس از آن مرحله دوم طبق دستورالعمل ها انجام خواهد شد.